Vítejte na stránkách EXAKT spol. s r.o.
pro systémové aplikace provozního a technického zabezpečení hotelů

Společnost EXAKT spol. s r. o. patří již od roku 1994 mezi prestižní dodavatele informačních a automatizovaných systémů pro optimalizaci řízení energetické náročnosti hotelových provozů. Rozhodující aktivitou společnosti je vývoj, projektování a komplexní dodávky aplikací hotelového provozně energetického managementu SIR XP včetně systému měření a regulace zdrojů i spotřeb energetických médií (teplo, elektrická energie, voda a plyn).

Systémový vývoj
SIR Xpert

SIR Xpert

Aplikace pro ON-LINE řízení pracovníků housekeepingu a údržby s otevřenou datovou komunikací pro rezervační, přístupový a docházkový systém. Obsahuje moduly pro doplnění minibarů, výměny prádla, doplňky vybavení pokojů dle požadavků hosta a mnoho dalších praktických funkcí.

 
SIR XP v.8

SIR XP v.8

Provozně energetický systém pro hotely využívající datových komunikací mezi provozními systémy a řídícími systémy měření a regulace, řízení osvětlení, bazénových technologií apod.

 
SIR 2005

SIR 2005

Nová systémová generace s vysokým stupněm integrace do externích systémů měření a regulace zohledňující zkušenosti se systémovým řízením hotelového provozu.
Od roku 2008 již není podporován, ale je stále servisně udržován.

 
SIR 2005

Exareg

Systém řízení nesoudobého vytápění doplněný hotelovými funkcemi. Vizualizace v prostředí OS DOS
Od roku 2000 není podporován.