Vítáme Vás na stránkách systému SIR XP | SIR XP - energetika budov, TZB, hotelové systémy

Hotelový provozně energetický management SIR XP umožňuje zpomalení nárůstu energetické náročnosti provozu hotelu a zvýšení efektivity poskytovaných služeb. Integrovaný systém SIR XP v sobě zahrnuje všechny dosavadní zkušenosti a poskytuje tak provozovatelům hotelů velmi sofistikovaný nástroj pro správu objektů.

Společnost EXAKT spol. s r. o. patří již od roku 1994 mezi prestižní dodavatele informačních a automatizovaných systémů pro optimalizaci řízení energetické náročnosti hotelových provozů. Rozhodující aktivitou společnosti je vývoj, projektování a komplexní dodávky aplikací hotelového provozně energetického managementu SIR XP včetně systému měření a regulace zdrojů i spotřeb energetických médií (teplo, elektrická energie, voda a plyn).

Vítáme Vás na stránkách systému SIR XP


Růst provozních nákladů a stále se zvyšující požadavky hostů na kvalitu služeb kladou na provozovatele a personál hotelů vysoké nároky na udržení rentability provozu.

  • nástroj pro efektivní řízení spotřeby energetických médií a optimalizace využití jejich zdrojů
  • integrace regulačních a komunikačních systémů použitých v objektu do jednoho uživatelsky příjemného prostředí
  • kompletní informace o stavu technologických zařízení v budově získané prostřednictvím jednoduchých úkonů na obrazovce PC
  • nižší spotřeba elektrické energie
  • nižší spotřeba tepelné energie
  • optimalizace mzdových nákladů
  • zvýšení bezpečnosti hostů a majetku
  • vysoká míra návratonosti investice
  • konkurenční výhoda